Her har du kommet til Jons hjørne! Jon kaller seg selv “autistgutt” – og det gjør Inger – som står bak “Kreativ mormor” til “autistmamma”. Jon er en samfunnsengasjert ung mann. Han er opptatt av FNs bærekraftsmål, og bekymrer seg for om verden kommer til å klare å nå dem innen fristen vi har satt oss i 2030. Jon er en kreativ fyr som leser og grubler – og kommer med ideer og forslag. Noen av de ideene skal han presentere i dette ny hjørnet hos Kreativ mormor. Vi lager også enda ei ny side som heter “Jons anbefalinger” – der det er lenker til artikler om temaene han er opptatt av.